3711

3711


Ονοματική ισχύς                530W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο      32000rpm

Κυλινδρικός άξονας           ø 6mm

Βάρος                                1,5kg