Ανεξάρτητα αν έχουν να εργαστούν σε φυσική πέτρα, πλακίδια ή σκυρόδεμα, οι επαγγελματίες χρήστες απαιτούν από έναν διαμαντόδισκο, καθαρές και γρήγορες κοπές με μεγάλη διάρκεια ζωής.

Αποδοτικότητα λόγω μέγιστης διάρκειας ζωής.

Η συμπεριφορά ενός διαμαντόδισκου κοπής κατά την εφαρμογή, καθορίζεται από τρεις παράγοντες: την ποιότητα των διαμαντιών, την στερεότητα συναρμογής των πλακιδίων και την μορφή της στεφάνης κοπής. Παρακάτω θα εξηγήσουμε τους καθοριστικούς παράγοντες για την κατασκευή διαμαντόδισκων κοπής.